ikona-decja-stomatologija-bela

Dečija stomatologija

Tim ordinacije Vulićević predvođen Prof. dr Zoranom Vulićevićem (dugogodišnji upravnik Klinike za dečju i preventivnu stomatologiju, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu), ima višedecenijsko iskustvo u radu sa decom. Sistematičnim pristupom, minimalno invazivnim tretmanima i edukacijom o značaju preventivnih mera nastojimo da ukažemo svim našim pacijentima na postupke koji će sprečiti potencijalne neželjene ishode.

Pravovremeno upoznavanje deteta sa ambijentom i osobljem stomatološke ordinacije, ključno je u formiranju zdravog odnosa deteta kako prema stomatologu, tako i prema svim kasnijim tretmanima. Zalivanje jamica i fisura, lokalno aplikovanje fluorida, edukativni rad s decom i roditeljima i još velik broj drugih preventivnih mera su Vam na raspolaganju kako biste umanjili rizik od pojave karijesne lezije.

Zahvaljujući savremenim dijagnostičkim sredstvima, rano uočavanje karijesa kod dece omogućava nam da izbegnemo radikalne procedure.

 

Pravi pristup
 
Profilaktičke mere
 
Rana dijagnostika karijesa
 
Minimalno invazivni tretmani