Dečiji stomatolog

Tim ordinacije Vulićević predvođen Prof. dr Zoranom Vulićevićem (dugogodišnji upravnik Klinike za dečju i preventivnu stomatologiju, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu), ima višedecenijsko iskustvo u radu sa decom. Sistematičnim pristupom, minimalno invazivnim tretmanima i edukacijom o značaju preventivnih mera nastojimo da ukažemo svim našim pacijentima na postupke koji će sprečiti potencijalne neželjene ishode.

Pravovremeno upoznavanje deteta sa ambijentom i osobljem stomatološke ordinacije, ključno je u formiranju zdravog odnosa deteta kako prema stomatologu, tako i prema svim kasnijim tretmanima. Zalivanje jamica i fisura, lokalno aplikovanje fluorida, edukativni rad s decom i roditeljima i još velik broj drugih preventivnih mera su Vam na raspolaganju kako biste umanjili rizik od pojave karijesne lezije.

Zahvaljujući savremenim dijagnostičkim sredstvima, rano uočavanje karijesa kod dece omogućava nam da izbegnemo radikalne procedure.

Dečija stomatologija – pravi pristup

Savetujemo i apelujemo na sve roditelje da svoju decu dovedu na „upoznavanje“ i „druženje“ sa svojim terapeutom, već u uzrastu od 2,5-3 godine, i kada ne postoji potreba za bilo kojim vidom zahvata. Na ovaj način dete postaje familijarno sa stomatološkom praksom kao nečim zanimljivim, prijatnim i BEZBOLNIM.

U ordinaciji Vulićević tokom faze „upoznavanja”, roditelji se mogu konsultovati sa specijalistom dečje stomatologije, kako najbolje da i oni sami pomognu svom detetu i obuče ga za adekvatno održavanje oralne higijene.

Ukoliko ipak postoji potreba za određenom terapijom u prvoj poseti, ordinacija Vulićević i tim lekara obučenih za rad sa decom, nudi Vama i Vašem detetu niz maksimalno bezbolnih i minimalno invazivnih metoda.

Zalivanje (zuba) jamica i fisura

Ovaj vid tretmana višestruko smanjuje mogućnost formiranja karijesne lezije na bočnim zubima!

Aplikovanjem specijalnih kompozita u pukotinaste prostore na griznim površinama zuba, sprečava se zadržavanje hrane i na taj način umanjuju šanse za nastanak karijesa!

Lokalno aplikovanje fluorida

Zahvaljujući otpuštanju fluorovih jona, ovaj vid terapije pozitivno utiče na remineralizaciju gleđi i sprečava nastanak i razvitak karijesne lezije, ali i smanjuje osetljivost hipersenzitivnih zuba!

Rana dijagnostika karijesa

Metod transluminacije

Snop LED svetlosti  KaVoDialuX dijagnostičkog uređaja neometano prolazi kroz intaktnu gleđ, dok lezija absorbuje svetlost i skraćuje mu talasnu dužinu. Na taj način svetlosni snop jasno označava gde je patološki izmenjeno zubno tkivo.

Digitalna radiografija

Radiografska dijagnostika oduvek ima istaknut značaj u stomatologiji. Njenom digitalizacijom višestruko je unapređen kvalitet snimka, a nivo zračenja sveden je na minimu. U ordinaciji Vulićević posedujemo najsavremeniji vid digitalnih dentalnih radiografskih uređaja.

Metod laserske fluorescencije

Nakon izlaganja snopu laserske svetlosti, karijesom izmenjeno zubno tkivo će duže emitovati svetlost od zdravog tkiva. Ovo se dešava iz razloga što karijesna lezija ima veću fluorescenciju od zdravog tkiva. Zahvaljujući upravo toj činjenici KaVo proizvođačka kuća konstruisala je DIAGNOdent, dijagnostički aparat koji po principu laserske fluorescencije dijagnostikuje karijesne lezije.

Laser integrisan u ovaj dijagnostički uređaj emituje svetlost precizno određene talasne dužine, dok senzor registruje promene nastale nakon završetka emitovanja. Više o ovom uređaju pogledajte na ovom linku.

Dečiji stomatolog – minimalno invazivni tretmani

U ordinaciji Vulićević zahvaljujući savremenim dijagnostičkim sredstvima, rano uočavanje karijesa omogućava nam da izbegnemo radikalne procedure uklanjanja izmenjenog zubnog tkiva. Usled prisustva početnih karijesnih lezija, na raspolaganju su minimalno invazivni i bezbolni tretmani poput:

Pogledajte gostovanje prof. dr Zorana R. Vulićevića u emisiji „Dobro je, dobro je znati: Dečija stomatologija“

Zakažite Vaš termin ili pošaljite poruku.
Može Viber, može WhatsApp : ) 

Stojimo Vam na raspolaganju!
Stomatološka ordinacija Vulićević