Dentalni viniri (fasete)

Dentalni viniri imaju izuzetno prirodan izgled, sa prirodnim karakteristikama strukture i boje zuba. Moraju se pažljivo planirati putem analize pacijentovog osmeha, što zahteva izradu modela, foto i video zapis, kao i izradu wax up-a.

Wax up nam omogućava da Vam unapred prezentujemo kako će Vaš osmeh izgledati, pre same izrade vinira. Na osnovu uzetog otiska tenhničar u laboratoriji izrađuje model Vaših budućih zuba.  U trenutku kada Vi budete zadovoljni onim što vidite na modelu, tek tad se pristupa  izradi definitivnog rada. Na taj način, zajedničkim donešenjem odluka, dolazimo do željenog rezultata bez neprijatnih iznenađenja.

Viniri mogu da unaprede Vaš osmeh i isprave nepravilnosti poput mrlja, odlomljenih delova zuba, blagih nepravilnosti položaja, kao i naglašenih prostora izmedju zuba. Dentalni viniri predstavljaju jedno od najboljih i najjednostavnijih kozmetskih rešenja za pacijente koji žele zdraviji i lepši osmeh.

Direktni kompozitni viniri

Savremeni kompozitni materijali predstavljaju idealno rešenje u situacijama u kojima je došlo do odlamanja dela zuba ili ukoliko treba da se koriguje blaga nepravilnost položaja zuba. Za razliku od keramičkih vinira, kompozitni se izrađuju direktno na zubu. Karakteristike materijala kao što su kompoziti i sam postupak izrade kompozitnih vinira, omogućavaju postizanje visoko-estetskih rezultata u jednoj poseti!

Keramički viniri

Očekivanja pacijenata po pitanju estetike su sve veća, a to zahteva konastantno napredovanje tehnologije materijala. Keramika koju koristimo predstavlja najmoderniji i najpredvidiviji inertni materijal. Ona pruža najbolju čvrstinu, translucencu, vezivanje i stabilnost boje od svih materijala.

Viniri imaju izuzetno prirodan izgled, sa prirodnim karakteristikama strukture i boje zuba. Moraju se pažljivo planirati putem analize pacijentovog osmeha, što zahteva izradu modela, foto i video zapis, kao i izradu wax up-a.

Wax up nam omogućava da Vam unapred prezentujemo kako će Vaš osmeh izgledati, pre same izrade vinira! Na osnovu uzetog otiska tenhničar u laboratoriji izrađuje model Vaših budućih zuba. U trenutku kada Vi budete zadovoljni onim što vidite na modelu, tek tad se pristupa izradi definitivnog rada. Na taj način, zajedničkim donešenjem odluka, dolazimo do željenog rezultata bez neprijatnih iznenađenja!

Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite.

Stojimo Vam na raspolaganju!
Stomatološka ordinacija Vulićević