Prof. dr Zoran R. Vulićević

Prof. dr Zoran R. Vulićević
Prof. dr Zoran R. Vulićević

Prof. dr sci Zoran R Vulićević, redovni professor i upravnik Klinike za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu, diplomirao je 1986-e godine, a već 1989-e godine započeo je svoju karijeru  u nastavi na istom fakultetu. Magistrirao je 1991. godine sa radom na temu: “Kliničko i histopatološko ispitivanje odnosa kompozitnih materijala sa zubnim tkivom”, a 1993. specijalizirao dečju i preventivnu stomatologiju. Doktorat sa temom “ Ispitivanje odnosa i jačine veze kompozita i dentina” odbranio je 1994.godine. Od 2017.godine član je Srpske akademije medicinskih nauka.

Profesor Vulićević, vođen jakom željom za stalnim stručnim i naučnim napretkom, usavršavao se na najprestižnijim kursevima estetske stomatologije u Salt Lake City-ju, Ženevi, Lisabonu, Sieni, Valensiji i drugim evropskim i svetskim gradovima, razmenjujući iskustva sa vodećim svetskim stručnjacima. Rezultati njegovih istraživanja u oblasti kompozitnih materijala, izlagani na renomiranim svetskim kongresima i štampani u časopisima i udžbenicima sa visokom svetskom reputacijom, najbolje prikazuju profesorov uticaj na naučnu oblast stomatologije.

Profesor je aktivni član predsedništva Udruženja dečjih i preventivnih stomatologa Srbije (UDPS), a  takođe je član i Međunarodnog udruženja istraživača u stomatologiji (IADR), Balkanske asocijacije stomatologa (BaSS), Međunarodne asocijacije stomatologa (FDI), kao i Evropske akademije za dečju stomatologiju (EAPD), od čije strane  je 2016.godine imenovan za predsednika organizacionog odbora 13. Kongresa  Evropske akademije za dečju stomatologiju. Kongres je pod njegovim rukovodstvom uspešno održan i okupio je preko 800 stomatologa iz celog sveta u Sava Centru, u Beogradu.

Svojim nesebičnim doprinosom i organizatorskim sposobnostima, omogućio je otvaranje posebnog odeljenja na Klinici za dečju i preventivnu stomatologiju za rad sa decom sa posebnim potrebama kao i Kabineta za stomatološko zbrinjavanje dece obolele od malignih i hematoloških oboljenja.

Zbog svog višedecenijskog kliničkog iskustva, angažovan je kao stručni saradnik i konsultant u vodećim stomatološkim kompanijama (Straumann, Kerr, DMP, Kavo, EMS, VOCO, Ribond).

Profesor Vulićević je učestvovao u 3 naučno-istraživačka projekta kao aktivni istraživač. Koautor je 2 monografije međunarodnog značaja, kao i autor i koautor 12 knjiga.

Početkom 2018.godine započinje saradnju sa renomiranom evropskom klinikom za regenerativnu stomatologiju SiMed i realizuje projekat primene matičnih ćelija u stomatologiji.