Prof. dr Zoran R. Vulićević

Prof. dr sci Zoran R Vulićević, redovni profesor i upravnik Klinike za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu, diplomirao je 1986-e godine, a već 1989-e godine započeo je svoju karijeru u nastavi na istom fakultetu.

Magistrirao je 1991. godine sa radom na temu: “Kliničko i histopatološko ispitivanje odnosa kompozitnih materijala sa zubnim tkivom”, a 1993. specijalizirao dečju i preventivnu stomatologiju. Doktorat sa temom “ Ispitivanje odnosa i jačine veze kompozita i dentina” odbranio je 1994.godine. Od 2017. godine član je Srpske akademije medicinskih nauka.

Profesor Vulićević, vođen jakom željom za stalnim stručnim i naučnim napretkom, usavršavao se na najprestižnijim kursevima estetske stomatologije u Salt Lake City-ju, Ženevi, Lisabonu, Sieni, Valensiji i drugim evropskim i svetskim gradovima, razmenjujući iskustva sa vodećim svetskim stručnjacima.

Rezultati njegovih istraživanja u oblasti kompozitnih materijala, izlagani na renomiranim svetskim kongresima i štampani u časopisima i udžbenicima sa visokom svetskom reputacijom, najbolje prikazuju profesorov uticaj na naučnu oblast stomatologije.

Profesor je aktivni član predsedništva Udruženja dečjih i preventivnih stomatologa Srbije (UDPS), a  takođe je član i Međunarodnog udruženja istraživača u stomatologiji (IADR), Balkanske asocijacije stomatologa (BaSS), Međunarodne asocijacije stomatologa (FDI), kao i Evropske akademije za dečju stomatologiju (EAPD), od čije strane  je 2016. godine imenovan za predsednika organizacionog odbora 13. Kongresa  Evropske akademije za dečju stomatologiju. Kongres je pod njegovim rukovodstvom uspešno održan i okupio je preko 800 stomatologa iz celog sveta u Sava Centru, u Beogradu.

Svojim nesebičnim doprinosom i organizatorskim sposobnostima, omogućio je otvaranje posebnog odeljenja na Klinici za dečju i preventivnu stomatologiju za rad sa decom sa posebnim potrebama kao i Kabineta za stomatološko zbrinjavanje dece obolele od malignih i hematoloških oboljenja.

Zbog svog višedecenijskog kliničkog iskustva, angažovan je kao stručni saradnik i konsultant u vodećim stomatološkim kompanijama (StraumannKerrDMPKavoEMSVOCORibond).

Profesor Vulićević je učestvovao u 3 naučno-istraživačka projekta kao aktivni istraživač. Koautor je 2 monografije međunarodnog značaja, kao i autor i koautor 12 knjiga.

Početkom 2018. godine započinje saradnju sa renomiranom evropskom klinikom za regenerativnu stomatologiju SiMed i realizuje projekat primene matičnih ćelija u stomatologiji.