Dentalne proteze

Dentalne proteze predstavljaju mobilne protetske nadoknade za nedostajuće zube i tkivo koje ih okružuje.

Izradom dentalnih proteza, u ordinaciji Vulićević nastojimo da pored normalne funkcije stomatognatnog sistema, povratimo osmeh na lice našim pacijentima  i doprinesemo njihovom zdravijem i mlađem izgledu.

U mogućnosti smo za 5 radnih dana da Vam pružimo odgovarajući tretman!

Totalne proteze

Pod pojmom totalne proteze podrazumeva se mobilna protetska nadoknada namenjena bezubim pacijentima, odnosno pacijentima bez i jednog preostalog zuba.

Totalna proteza se sastoji od garniture veštačkih zuba i akrilatne ploče koja ih nosi. U našoj ordinaciji pored standarnih garnitura akrilatnih zuba (Ivoklar), postoji mogućnost izrade proteza sa ručno modelovanim kompozitnim zubima (Candulor) koji verno imitiraju strukturu i boju prirodne denticije.

Akrilatne ploče imaju izuzetan uticaj na estetiku buduće nadoknade, pa individualno planiramo njihovu izradu kroz odabir i kombinovanje raličitih nijansi, kako bismo dobili visokoestetski rezultat.

Parcijalne proteze

Ovaj vid nadoknade namenjen je pacijentima kojima nedostaje više zuba, ali nisu izgubili sve zube. Veoma slične totalnim protezama, parcijalne proteze takođe se sastoje od garniture veštačkih zuba i akrilatne ploče, ali ovaj vid nadoknade karakterišu i elementi koji služe za bolju retenciju i stabilizaciju proteze kao i skelet izrađen od legura, koji se neretko primenjuje.

Imediatne proteze

Ove proteze, zbog ubzanog procesa izrade, nazivaju se imediatnim!

U ordinaciji Vulićević, imediatne proteze se izrađuju kao vid instant rešenja, bilo da se čeka izrada definitivnih totalnih proteza ili bućeg fiksnog/kombinovanog rada.

U prvoj poseti stomatolog uzima otisak vilica sa preostalim zubima. Prilikom druge posete-dobijate Vaše proteze!

Za sve dodatne informacije slobodno pozovite.

Stojimo Vam na raspolaganju!
Stomatološka ordinacija Vulićević