Ordinacija Vulićević

Kroz četiri generacije brinemo o zdravlju Vaših zuba i lepoti Vašeg osmeha!

Iskustvo i znanje kao nasleđe!

Primarius Jezdimir Jančić diplomu doktora medicinskih nauka stekao je 1925. godine na Univerzitetu u Lajpcigu, Nemačka. Nakon nostrifikacije diplome u Zagrebu odlazi u Beč, gde završava specijalističke studije u oblasti Bolesti usta i zuba kod čuvenog Prof. dr Franc Petera.

Po povratku u Beograd usavršava svoje znanje i veštinu kod dr Carićevića, a 1929. godine otvara stomatološku praksu u ulici Kralja Milana 6 u Beogradu.

1933. godine Prim. Dr Jančić, zajedno sa još nekoliko istaknutih lekara, osniva Stomatološku sekciju Srpskog lekarskog društva. Ova sekcija ostaje upamćena kao prva specijalistička sekcija u ovom delu Evrope!

U narednim godinama, kao član Upravnog odbora sekcije, bavi se naukom i rado prenosi nova saznanja svojim kolegama kroz predavanja na vrlo neispitane teme za tadašnje vreme. U knjizi Istorija Stomatološke sekcije Srpskog lekarskog društva navedena su predavanja Primariusa Jančića, pod imenom O paradentozi i artikulaciji I i II deo, 1948.; O nasleđu u stomatologiji, 1948; Zaključak o etiologiji i genezi paradentoze, 1949; Gleđ, 1958; O klasifikaciji karijesa, 1950. itd.

1948. godine Prim Jančić biva imenovan i za urednika  Folia stomatologica, časopisa čije osnivanje Stomatološka sekcija smatra za poseban uspeh.

O dinamici njegove karijere govori i citat iz knjige Istorija stomatološkog fakulteta od 1948-1988:

„Dr Jezdimir Jančić, specijalista za bolesti usta i zuba je odmah po oslobođenju Beograda postavljen za upravnika Zubne vojne ambulante Komande grada Beograda u kojoj su 80 lekara i 30 zubnih tehničara pružali vojnicima valjanu stručnu stomatološku pomoć. Sledeće godine poslat je u Sovjetski Savez sa ciljem da se upozna sa organizacijom stomatoloških fakulteta i opšteg stanja sovjetske stomatologije. Po povratku u Beograd radi u Vojno-medicinskoj  Akademiji kao šef Stomatološkog odeljenja. Zatim je prekomandovan na Stomatološko odeljenje Armijske bolnice u Zagrebu.“

Nakon demobilizacije i povratka iz Zagreba, zahvaljujući poznavanju 11 stranih jezika, Primarius Jančić biva imenovan za lekara Diplomatskog kora u DZ Ivan Milutinović, sve do 1965 godine, kada odlazi u penziju.

Vreme koje je provodio i interesovanje koje je pokazivao igrajući se u ordinaciji svog dede Jezdimira Jančića, mogli su olako ostaviti utisak da će njegov unuk Zoran Vulićević krenuti istim stopama.

Nakon završenih osnovnih, doktorskih i specijalističkih studija, unuk Primariusa postao je redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu i vanredni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva.

Od 1991.-1997.godine, kao mladi lekar usavršavao se u ordinaciji jednog od prvih posleratnih stomatologa dr Trajkovića.

1997.godine Profesor dr Vulićević  osniva ordinaciju Excelsior, i kao što je on nekad rado provodio sate u praksi svog dede, istorija se ponavlja i Profesor dobija pomoć i pregršt pitanja od dva buduća lekara, njegove dece Tijane i Vojina.

Dr sci. Tijana Sessa, diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je kasnije završila kako doktorske tako i specijalističke studije na Klinici za ortopediju vilica. U toku svojih studija dr Tijana Sessa 3 puta je proglašena za najboljeg studenta generacije.

Dr Vojin Vulićević, nakon osnovnih studija Stomatološkog fakulteta u Beogradu, upisuje i uspešno završava specijalističke studije oralne hirurgije na Klinici za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Nakon osnovnih studija i stažiranja, dr Vojin preuzima ordinaciju Excelsior i daje joj porodočino ime – Ordinacija Vulićević.

Tim stomatološke ordinacije Vulićević

Prof. dr Zoran R. Vulićević
Biografija >
Dr spec. Vojin Vulićević
Specijalista oralne hirurgije
Dr spec. Tijana Vulićević
Specijalista ortopedije vilica
Dr spec. Jelena Čivović
Specijalista ortopedije vilica
Dr spec. Srđan Stepanović
Specijalista parodontologije i oralne medicine
Dr spec. Jovan Anđelkov
Specijalista dečje stomatologije
Jelena Obradović
Glavna stomatoloska sestra

Aleksandra Kovačević
Stomatološka sestra