Ordinacija Vulićević

Kroz četiri generacije brinemo o zdravlju Vaših zuba i lepoti Vašeg osmeha!

Iskustvo i znanje kao nasleđe!

Primarius Jezdimir Jančić diplomu doktora medicinskih nauka stekao je 1925. godine na Univerzitetu u Lajpcigu, Nemačka. Nakon nostrifikacije diplome u Zagrebu odlazi u Beč, gde završava specijalističke studije u oblasti Bolesti usta i zuba kod čuvenog Prof. dr Franc Petera.

Po povratku u Beograd usavršava svoje znanje i veštinu kod dr Carićevića, a 1929. godine otvara stomatološku praksu u ulici Kralja Milana 6 u Beogradu.

1933. godine Prim. Dr Jančić, zajedno sa još nekoliko istaknutih lekara, osniva Stomatološku sekciju Srpskog lekarskog društva. Ova sekcija ostaje upamćena kao prva specijalistička sekcija u ovom delu Evrope!

U narednim godinama, kao član Upravnog odbora sekcije, bavi se naukom i rado prenosi nova saznanja svojim kolegama kroz predavanja na vrlo neispitane teme za tadašnje vreme. U knjizi Istorija Stomatološke sekcije Srpskog lekarskog društva navedena su predavanja Primariusa Jančića, pod imenom O paradentozi i artikulaciji I i II deo, 1948.; O nasleđu u stomatologiji, 1948; Zaključak o etiologiji i genezi paradentoze, 1949; Gleđ, 1958; O klasifikaciji karijesa, 1950. itd.

1948. godine Prim Jančić biva imenovan i za urednika  Folia stomatologica, časopisa čije osnivanje Stomatološka sekcija smatra za poseban uspeh.

O dinamici njegove karijere govori i citat iz knjige Istorija stomatološkog fakulteta od 1948-1988:

„Dr Jezdimir Jančić, specijalista za bolesti usta i zuba je odmah po oslobođenju Beograda postavljen za upravnika Zubne vojne ambulante Komande grada Beograda u kojoj su 80 lekara i 30 zubnih tehničara pružali vojnicima valjanu stručnu stomatološku pomoć. Sledeće godine poslat je u Sovjetski Savez sa ciljem da se upozna sa organizacijom stomatoloških fakulteta i opšteg stanja sovjetske stomatologije. Po povratku u Beograd radi u Vojno-medicinskoj  Akademiji kao šef Stomatološkog odeljenja. Zatim je prekomandovan na Stomatološko odeljenje Armijske bolnice u Zagrebu.“

Nakon demobilizacije i povratka iz Zagreba, zahvaljujući poznavanju 11 stranih jezika, Primarius Jančić biva imenovan za lekara Diplomatskog kora u DZ Ivan Milutinović, sve do 1965 godine, kada odlazi u penziju.

Vreme koje je provodio i interesovanje koje je pokazivao igrajući se u ordinaciji svog dede Jezdimira Jančića, mogli su olako ostaviti utisak da će njegov unuk Zoran Vulićević krenuti istim stopama.

Nakon završenih osnovnih, doktorskih i specijalističkih studija, unuk Primariusa postao je redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu i vanredni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva.

Od 1991.-1997.godine, kao mladi lekar usavršavao se u ordinaciji jednog od prvih posleratnih stomatologa dr Trajkovića.

1997.godine Profesor dr Vulićević  osniva ordinaciju Excelsior, i kao što je on nekad rado provodio sate u praksi svog dede, istorija se ponavlja i Profesor dobija pomoć i pregršt pitanja od dva buduća lekara, njegove dece Tijane i Vojina.

Dr sci. Tijana Sessa, diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je kasnije završila kako doktorske tako i specijalističke studije na Klinici za ortopediju vilica. U toku svojih studija dr Tijana Sessa 3 puta je proglašena za najboljeg studenta generacije.

Dr Vojin Vulićević, po završetku Stomatološkog fakulteta u Beogradu, upisuje specijalističke studije Oralne hirurgije.

Nakon osnovnih studija i stažiranja, dr Vojin preuzima ordinaciju Excelsior i daje joj porodočino ime – Ordinacija Vulićević.

Tim stomatološke ordinacije Vulićević

Prof. dr Zoran R. Vulićević
Biografija >
Dr Vojin Vulićević
Doktor stomatologije
Dr Tijana Vulićević
Specijalista ortopedije vilica
Dr Jelena Čivović
Specijalista ortopedije vilica
Dr Srđan Stepanović
Doktor stomatologije
Dr Jovan Anđelkov
Specijalista dečje stomatologije
Jelena Obradović
Glavna stomatoloska sestra

Aleksandra Kovačević
Stomatološka sestra