Terapija disfunkcije viličnog zgloba

Pojava bola jednostrano ili obostrano u predelu uha često ukazuje na disfunkciju viličnog – temporomandibularnog zgloba (TMZ). U tim slučajevima potrebna je izrada TMZ udlaga.

Šta je TMZ udlaga?

TMZ udlaga je indikovana svim pacijentima koji imaju problema sa disfunkcijama i bolom koji su povezani sa temporomandibularnim zglobom. Naši lekari će prilikom Vaše posete, ustanoviti da li postoji potreba za ovim vidom terapije.

Disfunkcije TMZ-a mogu biti prouzrokovane:

  • „Škripanjem“ ili stiskanjem zubima
  • Usled reumatoidnog artritisa ili osteoartritisa
  • Usled stresa
  • Dislokacijom zglobnog
  • Usled povrede vilice, glave i vrata

Koji su simptomi disfunkcije TMZ?

Različiti simptomi mogu biti povezani sa TMZ disfunkcijama. Bol u mišićima koji učestvuju u žvakanju ili/i u zglobu su najčešći. Drugi često prisutni simptomi su:

  1. Radirajući bol od zgloba ka licu, vilici ili vratu;
  2. Zgrčenost mišića koji učestvuju u žvakanju;
  3. Ograničenje kretnje donje vilice ili nemogućnost izvođenja pojedinih kretnji;
  4. Promena položaja/odnosa gornjih i donjih zuba;
  5. Bolno „preskakanje“ zgloba prilikom otvaranja i zatvaranja usta („krckanje“ zgloba).

U sklopu našeg tima, nalaze se lekari specijalizovani za terapiju  disfunkcija TMZ-a. Najčešće se u toku jednog dana  dobija udlaga. Najpre lekar uzima otisak Vaših zuba, šalje ih u laboratoriju gde se individualno izrađuju od najsavremenijih folija namenjenih za terapiju TMZ disfunkcija.

Za zakazivanje i sve dodatne informacije pozovite.

Stojimo Vam na raspolaganju!
Stomatološka ordinacija Vulićević